Het SMC

SMC staat voor Samenwerkend Moergestels Carnaval. Hierin zijn de vier carnavalsverenigingen (De Pierewaaiers, De Dorstvlegels, De Durdraaiers en De Springveren) vertegenwoordigd.

Zij organiseren samen allerlei carnavalsactiviteiten in ons dorp. Om dat te kunnen bekostigen, organiseert het SMC een keer in de paar jaar een grote activiteit om de benodigde gelden te genereren. In 2016 was dat de Superloterij. Met de opbrengst daarvan is het mogelijk om allerlei activiteiten tijdens Carnaval in Moergestel te organiseren. Voor jong en oud en voor groot en klein. Op deze site lees je meer over welke dat zijn.

Motto 2023

Het SMC-bestuur bestaat uit:

Carlo van Esch – De Durdraaiers (voorzitter)
Fonds Basten – De Pierewaaiers (penningmeester)
Alex Rosenberg – De Springveren (secretaris)
Rik Mallens – De Pierewaaiers
Ad Bakkers – De Dorstvlegels
Eric Boogaers – De Durdraaiers
Toon Moorman – De Dorstvlegels
Willem op ’t Hoog – De Springveren